CURSO DE FORMACIÓN EN IGUALDADE PARA MONITORADO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E DO OCIO E TEMPO LIBRE

TÍTULO: CURSO DE FORMACIÓN EN IGUALDADE PARA MONITORADO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E DO OCIO E TEMPO LIBRE
TIPOLOXÍA: Curso
ORGANIZADO POR: Concellería de Igualdade do Concello de Vigo
LUGAR: Casa das Mulleres (r/ Romil, 20. Vigo)
DATAS E HORARIO: Luns 22 e 29 de maio, martes 23 e 30 de maio e xoves 25 de maio e 1 de xuño de 18:00 a 21:00. Luns 5 e martes 6 de xuño de 17:30 a 21:30h
DURACIÓN: 18 horas teóricas e 8 horas de sesións prácticas.
PREZO: Gratuíto
MODALIDADE: Presencial 
DESCRICIÓN: CONTIDOS:
- Introdución á perspectiva de xénero. Socialización de xénero e as súas consecuencias.
- A transversalidade aplicada ao ámbito do tempo libre: a coeducación.
- Elementos clave para a planificación coeducativa no tempo libre.
- Prevención da violencia machista.
DIRIXIDO A: Monitorado de animación sociocultural e de ocio e tempo libre.
INSCRICIÓN: Necesaria Inscrición previa:
http://www.igualdadevigo.org/?sec=noticias&id_noticia=525
No caso que non sexa posible a vía telemática, farase a entrega presencial da ficha de inscrición asinada na Casa das Mulleres, de luns a venres, 17:30-21:30.
MÁIS INFORMACIÓN: Casa das Mulleres
Rúa Romil, 20. Vigo  /  986.442.194  /  casadasmulleres@vigo.org
http://www.igualdadevigo.org/?sec=noticias&id_noticia=525
 

casa_das_mulleres

Volver atrás